Κλείσιμο

Σύνδεση

Παρακαλώ συμπληρώστε τα πεδία με τα στοιχεία που σας έχουν δωθεί και κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί.
Σύνδεση

Social Media

Facebook Twitter Youtbe Channel

B2B

ΙΤ Essentials! ΙΤ Essentials! Πόσο καλά ξέρεις τον υπολογιστή σου;

ActionAid

ActionAid

Έλα με τον φίλο σου!

Έλα με την παρέα σου και Κέρδισε!!!
Win.Spss

Το πρόγραμμα Win.Spss απευθύνεται σε άτομα με λίγες ή καθόλου γνώσεις στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, που χρειάζονται να αναλύουν πλήθος πολύπλοκων δεδομένων και να κατανοούν τα αποτελέσματα ανάλυσης από τον υπολογιστή. Στο τέλος του προγράμματος, ο σπουδαστής μπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε εταιρεία / οργανισμό, στους οποίους επιθυμούν να αναλύσουν στατιστικά, κοινωνιολογικά και άλλα δεδομένα, ενώ αν βρίσκεται ακόμα στο προπτυχιακό στάδιο σχετικού επαγγέλματος δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα στα σχετικά μαθήματα πραγματοποίησης και επεξεργασίας στατιστικών αναλύσεων.

Η ενότητες που διδάσκονται στο ρόγραμμα περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές:

 • Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων & στατιστικής ανάλυσης
 • Περιγραφή μεταβλητών: πίνακες και γραφήματα
 • Περιγραφή μεταβλητών αριθμητικά: μέσοι όροι, διακύμανση, και κατανομή
 • Μορφές κατανομών τιμών
 • Τυπική απόκλιση: η τυπική μονάδα μέτρησης στη στατιστική
 • Σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών: γραφήματα και πίνακες
 • Συντελεστές συσχέτισης: συσχέτιση Pearson,και ρ του Spearman
 • Παλινδρόμηση: πρόβλεψη με ακρίβεια
 • Δείγματα και πληθυσμοί: δημιουργία τυχαίου δείγματος
 • Επιλογή περιπτώσεων
 • Τυπικό σφάλμα
 • Ο έλεγχος t: σύγκριση δύο δειγμάτων συσχετισμένων/σχετικών τιμών
 • Ο έλεγχος t: σύγκριση δύο ομάδων μη συσχετισμένων/μη σχετικών τιμών
 • Χ2: διαφορές μεταξύ δειγμάτων με δεδομένα συχνοτήτων
 • Απούσες τιμές
 • Επανακωδικοποίηση τιμών
 • Υπολογισμός νέων μεταβλητών
 • Έλεγχοι κατάταξης: μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι
 • Ο έλεγχος λόγου διακυμάνσεων: ο λόγος F για τη σύγκριση δύο διακυμάνσεων
 • Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA): εισαγωγή στην απλή μη συσχετισμένη ANOVA
 • Ανάλυση διακύμανσης για συσχετισμένες τιμές ή επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
 • Διπλή ανάλυση διακύμανσης για συσχετισμένες και μη συσχετισμένες τιμές
 • Πολλαπλές συγκρίσεις στην ANOVA
 • Ανάλυση συν-διακύμανσης (ANCOVA)$ μικτοί σχεδιασμοί διπλής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA)
 • Ανάγνωση αρχείων κειμένου ή ASCII στο παράθυρο Data Editor
 • Μερική συσχέτιση
 • Ανάλυση παραγόντων
 • Βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση
 • Ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόμηση
 • Αξιοπιστία στοιχείων και συμφωνία μεταξύ εκτιμητών
 • Λογαριθμική-γραμμική ανάλυση
 • Πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση
 • Διωνυμική λογιστική παλινδρόμηση

Εκπαιδευτικά κέντρα

Δείτε τα εκπαιδευτήρια των φροντιστηρίων Win.net®

Ελεύθερος χρόνος

Υπηρεσία Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία!